WATCHING MAGAZINE Nummer 3 // 2023
Nummer 4 verschijnt in december 2023

Watching cadeau geven

Ja, ik wil een abonnement op Watching cadeau geven

Een jaarabonnement kost € 19,95 inclusief BTW en € 29,95 in het buitenland. Een jaargang bestaat uit vier edities.

Het abonnement is geldig voor de periode van één jaar. Zonder bericht uwerzijds over beëindiging van uw abonnement, wordt deze automatisch verlengd.